Ilmiy ishlar

ITI mavzusi, kafedra, muallif ismi-sharifi

Rejalangan natijalar, ilmiy texnik yoki metodik ishlanmaning nomi

1.

 “O’zbek tili va adabiyoti” kafedrasi qo’yidagi ilmiy mavzu bo’yicha ishlayapti: “Изучение языков (узбекского, русского, немецкого, французского) в условиях трилингвизма с учетом будущей специальности”. Ilmiy rahbar: p.f.n., dotsent F.B.Kilicheva.

Respublika va xalqaro jurnal va anjumanlarda ilmiy maqolalar yozish va chop etish.

O’quv va o’quv-metodik qo’llanmalar, lug‘atlar tayyorlash va nashr etish.