Ilmiy ishlar

ITI mavzusi, kafedra, muallif ismi-sharifi

Rejalangan natijalar, ilmiy texnik yoki metodik ishlanmaning nomi

1.

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi ikkita mavzu bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi: “Личностно-ориентированные технологии в процессе обучения языкам”.

Ilmiy rahbar: p.f.n., dotsent F.B.Kilicheva.

“Bolajak mutaxassislarning ogzaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish”.

Ilmiy rahbar: o‘qituvchisi R.T.Qodirova.

Xalqaro va respublika jurnallarida ilmiy maqolalar yozish va chop etish. Darslik, o‘quv va metodik qo‘llanmalar tayyorlash va nashr etish.