Magistratura yo'nalishlari

Magistratura:

5A230100 – “Iqtisodiyot”(suvxo‘jaligida)

5A230100 — Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida) magistratura Suv xo‘jaligi iqtisodiyoti bo‘yicha mutaxxassislik maxsus fanlaridan bilimlar oladilar.

5A230200 – “Menejment(suv xo‘jaligida)

5A230200 — Menejment (suv xo‘jaligida) magistratura Suv xo‘jaligi boshqaruvini tashkil etish va boshqarish bo‘yicha mutaxxassislik fanlaridan maxsus bilimlar oladilar.