Magistratura yo'nalishlari

70310102 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boʻyicha)

 

70310102 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boʻyicha) magistratura Iqtisodiyot bo‘yicha maxsus fanlaridan bilimlar oladilar

70310109 - Bioiqtisodiyot

 

70310109 – Bioiqtisodiyot magistratura Bioiqtisodiyot  bo‘yicha maxsus fanlaridan bilimlar oladilar

70410101 - Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar boʻyicha)

 

70410101 - Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar boʻyicha) magistratura Buxgalteriya hisobi  bo‘yicha maxsus fanlaridan bilimlar oladilar

 

70411302 - Biznesni boshqarish (Master of Business Administration - MBA)

 

70411302 - Biznesni boshqarish (Master of Business Administration - MBA) magistratura Biznesni boshqarish  bo‘yicha maxsus fanlaridan bilimlar oladilar

 

70412301 - Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish

 

70412301 - Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish magistratura Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish  bo‘yicha maxsus fanlaridan bilimlar oladilar