Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

A.Tabaev

dotsent

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo‘jaligiga agrokimyoservis xizmati ko‘rsatishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish

2.

A.Babadjanov

dotsent

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Agrar soha ilmiy ta’minoti va uni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish

3.

I.Yuldashyeva

Katta o‘qituvchi

08.00.08.-Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Suv iste'molchilar uyushmalarida buxgalteriya hisobi va boshqaruv tahlilini takomillashtirish

4.

M.Raxmataliyev

Katta o‘qituvchi

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Parrandachilik tarmog’ida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish yo’llari

5.

X.S.Djamalova

assistent

08.00.04-

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Dehqon xo’jaliklari faoliyatini innovatsion rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari

6.

G.Toshxodjaeva

assistent

08.00.04-

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Soya yetishtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

7.

F.Shafkarov

assistent

08.00.04-

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Agrosanoat majmuasi infrastrukturasi tarmoqlarida davlat-hususiy sherikchiligini rivojlantirish

8.

N.Akramova

assistent

08.00.08.-Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Suv xo’jaligi tashkilotlarida xujjatlar aylanishi va buxgalteriyada ish yuritishni takomillashtirish

9.

M.Dadarbayev

assistent

08.00.04-

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo’jaligi tarmog’ida tomchilatib sug’orish tizimini moliyalashtirishni takomillashtirish