Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

A.Tabaev

dotsent

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo‘jaligiga agrokimyoservis xizmati ko‘rsatishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish

2.

M.Mamatqulov

i.f.n., dotsent

08.00.08.-Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Kommunal xizmat ko‘rsatish tizimi korxonalarida boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish

3.

I.Yuldashyeva

Katta o‘qituvchi

08.00.08.-Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Suv iste'molchilar uyushmalarida buxgalteriya hisobi va boshqaruv tahlilini takomillashtirish