Hamkorlar

O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ini hayotga tadbiq qilgan holda Qori-Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, Toshkent Davlat Texnika universiteti, O‘zDJTU, ToshDAU bilan hamkorlik bitimlari tuzildi. O‘zDJTUning ingliz filologiyasi ham shu jumladandir. 2019-2020 o‘quv yilida quyidagi xorijiy loyixalar bo‘yicha ishlar olib borilmoqda:

  1. English as a Medium Instruction
  2. Change Academy (Higher Education Employability)
  3. Uz TESPING (Uzbekistan teaching English for Specific Purposes)
  4. ENSPIRE (English for Specific Purposes Integrated Reforms Uzbekistan)

Yuqoridagi loyixalar bo‘yicha belgilangan muddatlarda seminar – treninglarda faol qatnashildi. 12-noyabr kuni TIQXMMIda Uz TESPING loyixasi doirasida seminar tashkil qilindi, chet el ekspertlari taklif etildi va qatnashchilarga sertifikatlar berildi.