Hamkorlar

O‘zbekiston Respublikasida qabul qilingan  “Kadrlar tayyorlash  milliy dasturi”ini  rus tili o‘qituvchilari hayotga tadbiq holda Qori-Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, Toshkent Davlat Texnika universiteti, O‘zDJTU, ToshDAU bilan 2016-2017 yil davomida hamkorlik bitimlari tuzildi. Chet tili o‘qituvchilari TXTI ning o‘qituvchilari bilan  hamqorlikda ish olib borish  uchun shartnoma tuzdilar.

O‘zDJTUning ingliz filologiyasi ham shu jumladandir.