Tadqiqotchilar

Kafedrada mustaqil tadqiqotchilar asosida ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash ishlari yo‘lga qo‘yilmoqda. E.K.Yusupov «Профессионально ориентированное обучение русскому языку в сельскохозяйственных вузах Республики Узбекистан» mavzusi yuzasidan Doctor of Philosophy (PhD) dissertatsiyasi ishini olib bormoqda. Ilmiy raxbar: d.p.n. professor V.D.Yanchenko. Ixtisoslik shifri: 5.8.2. - Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (rus tili chet tili sifatida, umumiy va kasbiy ta'lim darajalari).