Tadqiqotchilar

Kafedrada mustaqil tadqiqotchilar asosida ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash ishlari yulga qo’yilmoqda. E.K.Yusupov «Обучение узбекских студентов сельскохозяйственной терминологии  в вузовском курсе русского языка» mavzusi yuzasidan doktorlik dissertatsiyasining ish olib bormoqda. Ilmiy raxbar: d.p.n. professor V.D.Yanchenko.