Tadqiqotchilar

Professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar I.F.O.

Ilmiy darajasi, unvoni

Dissertatsiya mavzusi

1

Ziyaeva Sh.

 

Maxsus fanlarni o‘qitishda axborot texnologiyaaridan foydalanish (“Yer kadastri” fani misolida)