Tadqiqotchilar

Professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar I.F.O.

Ilmiy darajasi, unvoni

Dissertatsiya mavzusi

1

Abdullaev Z.S.

f.-m.f.n., dotsent

Yer resurslari qiymatini baholash jarayonini modellashtirish

2

Xafizov O.Ya.

-

Sug’orish tizimini monitorinh qilish va bashorat uchun kompyuter modelini  tuzishSug’orish tizimini monitorinh qilish va bashorat uchun kompyuter modelini  tuzish

3

Ziyaeva Sh.

-

Maxsus fanlarni o‘qitishda axborot texnologiyaaridan foydalanish (“Yer kadastri” fani misolida)