Bakalavriatura yo'nalishlari

5233000-Suv xo’jaligini tashkil etish va boshqarish

5232200 — Suv xo’jaligini tashkil etish va boshqarish bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar iqtisodiyotning suv xo‘jaligi tashkilotlariga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma sub’ektlari, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish majmualari va ularning tarkibi ;

Assotsiatsiyalar, koorporatsiyalar, konsernlar, xolding, ishlab chiqarish birlashmalari;

Suv ist’molchilari uyushmalari, agrofirma va kompaniyalar, shuningdek, turli mulk shaklidagi korxonalarning raqobatbardoshligi, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlarida iqtisodiy faoliyatini ta’minlash

5230900-Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida)

5230900 – Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida) bakalavriat ta’lim yunalishi bitiruvchilari suv xo‘jaligi korxona va tashkilotlarida, jumladan qishloq va suv vazirligi, viloyat va tuman qishloq va suv xo‘jaligi boshqarmasi bo‘limlari, irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi, suv iste’molchilari uyushmalari, suv xo‘jaligi qurilish tashkilotlarida bosh buxgalter va buxgalter lavozimlarida, shuningdek, ilmiy tadqiqot muassasalarida ilmiy hodim, shuningdek, qishloq va suv xo‘jaligi sohasidagi kasb-xunar kollejlarida o‘qituvchi lavozimlarida faoliyat yuritishlari mumkin.

5630200-Suv xo’jaligida ekologiya xavfsizligi

5630200 — Suv xo’jaligida ekologiya xavfsizligi bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar ekologiya va atrof muhit muhofazasi tarmoqlarida ekologik muommolarni hal qilish, suv ob’ektlarining muhofaza qilish va suvning zararli tasiri bilan kurashish, suv xo‘jaligi ekspluatatsiya tashkilotlariga suv xo‘jaligi istemolchilari uyushmalari, suv xo‘jaligi qurilishi tashkilotlari, dehqonchilik bilan shug‘ulanuvchi fermer va dehqon xo‘jaliklari va ularga hizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma faoliyatini tashkil etishning zamanoviy usullarning o‘rganish bo‘yicha tayanch bilimlar oladilar.

5230103-Iqtisodiyot (suv xoʼjaligida)

5230103-Iqtisodiyot (suv xoʼjaligida)bakalavriat  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar iqtisodiyotning suv xo‘jaligi  tashkilotlariga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma sub’ektlari, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish majmualari va ularning tarkibida; assotsiatsiyalar, koorporatsiyalar, konsernlar, xolding, ishlab chiqarish birlashmalarida, suv ist’molchilari uyushmalari, agrofirma va kompaniyalar, shuningdek, turli mulk shaklidagi korxonalarning raqobatbardoshligini, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlarida faoliyat yuritishlari mumkin.

5630101-Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (suv xoʼjaligida)

5630101 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (suv xoʼjaligida) bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar ekologiya va atrof muhit muhofazasi tarmoqlarida ekologik muommolarni hal qilish, suv ob’ektlarining muhofaza qilish va suvning zararli tasiri bilan kurashish, suv xo‘jaligi ekspluatatsiya tashkilotlariga suv xo‘jaligi istemolchilari uyushmalari, suv xo‘jaligi qurilishi tashkilotlari, dehqonchilik bilan shug‘ulanuvchi fermer va dehqon xo‘jaliklari va ularga hizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma faoliyatini tashkil etishning zamanoviy usullarning o‘rganish bo‘yicha tayanch bilimlar oladilar.

5230200-Menejment (suv xoʼjaligida)

5230200 — Menejment (suv xo’jaligida) bakalavriat  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar suv xo‘jaligi  tashkilotlariga xizmat ko‘rsatuvchi infratuzilma sub’ektlari boshqaruvi, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish majmualari va ularning tarkibida, assotsiatsiyalar, koorporatsiyalar, konsernlar, xolding, ishlab chiqarish birlashmalari, suv ist’molchilari uyushmalari, agrofirma va kompaniyalar boshqaruvi, shuningdek, turli mulk shaklidagi korxonalarning raqobatbardoshligi, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlari boshqaruvida faoliyat yuritishlari mumkin.