Tadqiqotchilar

Kafedra nomi

Tayanch doktorant va doktorantlarning F.I.Sh.

Tayanch doktoranturaga qabul qilinganligi to‘g‘risdagi  buyrug‘i № va sanasi

 kursi

Tug‘il-gan

yili

Ixtisoslik

shifri va nomi

Ilmiy rahbarining F.I.Sh., ilmiy darajasi va unvoni, ish joyi va lavozimi

Dissertatsiya mavzui (mavzu tasdiqlangan sana va hujjati)

Disserta-siyaning tayyorlik darajasi,%

Disserta-siyani qachon himoya qil(a)di

Iqt

Raxmataliev M

30.12.2015 №332 m/x

 

3

1980

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtiso-diyoti

S.Umarov

i.f.n., dotsent

TIQXMMI

O‘zbekistonda parrandachilik tarmog‘ini innovatsion rivojlantirish va rag‘batlantirishning iqtisodiy samaradorligi hamda uni istiqbollar(16.02.2016 yil)

 

100

2020

 

Eshmatov S

№1211/T 04.12.2017

1

1981

O‘.Umurzakov

i.f.d., professor

TIQXMMI

O‘zbekiston iqtisodiyotida meva-sabzavotchilikda qiymat zanjirini rivojlantirishning yo‘nalishlari

30

2020