Тадқиқотчилар

Кафедра номи

Таянч докторант ва докторантларнинг Ф.И.Ш.

Таянч докторантурага қабул қилинганлиги тўғрисдаги  буйруғи № ва санаси

 курси

Туғил-ган

йили

Ихтисослик

шифри ва номи

Илмий раҳбарининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони, иш жойи ва лавозими

Диссертация мавзуи (мавзу тасдиқланган сана ва ҳужжати)

Диссерта-циянинг тайёрлик даражаси,%

Диссерта-цияни қачон ҳимоя қил(а)ди

Иқт

Рахматалиев М

30.12.2015 №332 м/х

 

3

1980

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисо-диёти

С.Умаров

и.ф.н., доцент

ТИҚХММИ

Ўзбекистонда паррандачилик тармоғини инновацион ривожлантириш ва рағбатлантиришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳамда уни истиқболлар(16.02.2016 йил)

 

100

2020

 

Эшматов С

№1211/Т 04.12.2017

1

1981

Ў.Умурзаков

и.ф.д., профессор

ТИҚХММИ

Ўзбекистон иқтисодиётида мева-сабзавотчиликда қиймат занжирини ривожлантиришнинг йўналишлари

30

2020