Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

 

1.

 

Маҳмудов Хурсанд Алиевич

 

Катта ўқитувчи

 

 

13.00.01

Инглиз тили ўргатишда касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларида эркин фикрлаш маданиятини шакллантириш

 

2.

 

Қаландарова

Сафия

 

ўқитувчи

 

13.00.01

“Инглиз тили ўқитишда талабаларда лингвомаданий кўникмаларини ривожлантириш”