Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертатция мавзуси

1.

А.Табаев

доцент

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Қишлоқ хўжалигига агрокимёсервис хизмати кўрсатишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш

2.

А.Бабаджанов

доцент

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Аграр соҳа илмий таъминоти ва уни молиялаштириш тизимини такомиллаштириш

3.

И.Юлдашева

Катта ўқитувчи

08.00.08.-Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

Сув истеъмолчилар уюшмаларида бухгалтерия ҳисоби ва бошқарув таҳлилини такомиллаштириш

4.

М.Рахматалиев

Катта ўқитувчи

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Паррандачилик тармоғида инновацион фаолият самарадорлигини ошириш йўллари

5.

Х.С.Джамалова

ассистент

08.00.04-

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Деҳқон хўжаликлари фаолиятини инновацион ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

6.

Г.Тошходжаева

ассистент

08.00.04-

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Соя етиштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

7.

Ф.Шафкаров

ассистент

08.00.04-

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Агросаноат мажмуаси инфраструктураси тармоқларида давлат-ҳусусий шерикчилигини ривожлантириш

8.

Н.Акрамова

ассистент

08.00.08.-Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

Сув хўжалиги ташкилотларида хужжатлар айланиши ва бухгалтерияда иш юритишни такомиллаштириш

9.

М.Дадарбаев

ассистент

08.00.04-

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Қишлоқ хўжалиги тармоғида томчилатиб суғориш тизимини молиялаштиришни такомиллаштириш