Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

 

1.

 

Mahmudov Xursand Alievich

 

Katta o‘qituvchi

 

 

13.00.01

Ingliz tili o‘rgatishda kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarida erkin fikrlash madaniyatini shakllantirish

 

2.

 

Qalandarova

Safiya

 

o‘qituvchi

 

13.00.01

“Ingliz tili o‘qitishda talabalarda lingvomadaniy ko‘nikmalarini rivojlantirish”