Ilmiy ishlar

Davlat grantlari kafedra dotsenti Shafkarov B.X. rahbarligida QXAYO-02-001-2016-“Uzum yetishtirish va uni qayta ishlash tarmoqlari o‘rtasidagi tashkiliy-iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish”

Xo‘jalik shartnomalari kafedra professor o‘qituvchilari tomonidan Irrigatsiya va melioratsiyaga yo‘naltirilayotgan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini boshqarish