Ilmiy ishlar

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

1

Qishloq va suv xo'jaligi uchun oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash jarayonida masofaviy ta'limni joriy etish uchun ommaviy onlayn ochiq kurslar platformasini ishlab chiqish

Masofaviy taʼlimning eng samarali va eng zamonaviy shakllaridan biri boʼlgan ommaviy onlayn ochiq kurslar, ularning tarkibi va mazmuniga qoʼyiladigan talablar, ommaviy onlayn ochiq kurslarni yaratish va oliy taʼlimga joriy etishning xorij va respublikamiz oliy taʼlim muassasalaridagi hozirgi holati.

Tadqiqot maqsadi: Ommaviy onlayn ochiq kurslar(OOOK)ni yaratish va joriy etishning ilgʼor xorij tajribasini oʼrganish, OOOKning tarkibi va mazmuniga qoʼyiladigan talablarni ishlab chiqish