O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi           

Fan haqida qisqacha ma'lumot

1.

Ozbek tili

Talabalarning kundalik, ilmiy va kasbiy sohalarda faoliyat olib borishi uchun oqitishning kommunikativ-nutqiy tamoyili asosida ularda fan boyicha egallangan bilim, konikmalarni muloqot va ish faoliyati jarayonida qollash malakasini shakllantirishga qaratiladi.

2.

Akademik yozuv

Fanni o‘qitishdan maqsad: talabalarga ilmiy faoliyatni yo‘lga qo‘yish, ilmiy matn va uning turlari,  har bir matnda aks etishi lozim bo‘lgan ma’lumotlar, turli axborotlar, gap va matnlarni to‘g‘ri va mantiqli tuzish, notiqlik mahorati bo‘yicha ham bilim, ko‘nikma va malakani shakllantirish,  ijtimoiy-siyosiy hayotga doir hamda o‘z mutaxassisligiga doir terminlar, ularni tanlash va qo‘llashdagi o‘ziga xos xususiyatlar haqida ma’lumot berishdan iborat.

3.

Rus tili

1-kurs talabalariga rus tilini orgatish jarayonida oquv, tarbiyaviy va kommunikativ maqsadlar amalga oshiriladi. Talabalarga rus tilini orgatishning asosiy vazifasi ularning ijtimoiy-siyosiy, ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy aloqa sohalarida kommunikativ vakolatlarini shakllantirish va takomillashtirishdir.