To'garaklar

Tadbirlarning bajarilishi bo‘yicha O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 28 maydagi 01-03-10-46-sonli majlisning bayonnomasiga binoan 2019-2020 o‘quv yilida talabalar va “Suv xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” fakulteti professor-o‘qituvchilari, “Iqtisodiyot” kafedrasi tomonidan ochiq muammoli ma’ruzalar o‘tkazildi. 2019 yil 16-fevral kuni soat 15:00 da B-108 auditoriyasida Davlat agrar Universiteti Qishloq xo‘jaligi ilmiy-tadqiqotinstituti direktori i.f.d. B.Sultonov 2 va 3-kurs talabalari uchun "Meliorativ tadbirlarning samaradorligini oshirish va ulardan foydalanishninguch usuli" mavzusida muammoli ma’ruza o‘tkazildi. Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida) mutaxassisliklari talabalari tomonidan juda mamnuniyat va yuqori qiziqish bilan uyushtirildi. 2019 yil 12 mart kuni soat 13:00 da B-108 auditoriyasida Davlat agrar Universiteti Qishloq xo‘jaligi ilmiy-tadqiqotinstituti direktori i.f.d. B.Sultonov 4-kurs talabalar uchun "Tomchilatib sug‘orish va resurslarni tejash texnologiyalarini joriy etish istiqbollari" mavzusida muammoli ma’ruza o‘tkazildi. 2019 yil 10 mart kuni soat 11:30 da, B-108 auditoriyasida, Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ta’minoti ilmiy ishlab chiqarish markazidan i.f.d.,professori N.S.Xushmatov "Innovatsion rivojlanish istiqbollari va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda innovatsiyalarning o‘rni" mavzusida barcha kurs talabalari uchun muammoli ma’ruza o‘tkazildi. Bundan tashqari, tadqiqotlar olibborishda foydalanish uchun Iqtisodiyot kafedrasida Ekonometrika va STATA dasturiy ta’minotda iqtisodiymuammolarni moddelashtirish usulida yechishga qaratilgan fanlar to‘garagi tashkil etilgan bo‘lib, qiziqqan professor-o‘qituvchilar va doktorantlar, magistrlar va talabalar ishtirok etib kelmoqda. Bundan tashqari, joriy o‘quv yili boshlanishida muhim voqea yuzberdiy o'quv yilining boshlanishi muhim va quvonarli voqea yuzberdi,xususan Iqtisodiyot kafedrasi mudiri U.Sangirova rahbarligida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borayotgan, qolaversa talabalar hayotida faol ishtirok etib kelayotgan 202 guruh magistranti xafizov BunyodZayniddin o‘g‘li Prezident Stipendiyasi sovrindori bo‘ldi.