To'garaklar

 «Axborot texnologiyalari» kafedrasida faoliyat ko‘rsatayotgan ilmiy to‘garak to‘g‘risida ma’lumot

  1. Kafedradagi ilmiy to‘garak nomi: «Yosh dasturchi»
  2. Kafedradagi ilmiy to‘garagining ilmiy-tadqiqot yo‘nalishi:
  3. Qishloq va suv xo‘jaligi masalalarini matematik modellashtirish;
  4. Iqtisodiy masalalarni kompyuterli modellashtirish;
  5. Veb-dizayn.
  6. Masofaviy ta’lim
  7. Ilmiy to‘garak ilmiy rahbari:
  8. Abdullaev Z.S., fiz.-mat. fanlari nomzodi, dotsent
  9. Ilmiy to‘garak a’zolari:

T/r

Talabaning F.I.Sh

Bakal. magistr

Fakul-teti, kursi

Tadqiqot

mavzusi

Ilmiy rahbari F.I.Sh

1.

Qushshaev A.

Bakalavr

ERB fakulteti 3-kurs 1-guruh

WEB dasturlash

Aynaqulov Sh.

2.

Yusupov A.

Bakalavr

QXM fakulteti 2-kurs 1-guruh

Visual Basic dasturi imkoniyatlari

Aynaqulov Sh.

3.

Raxmatullaev Sh.

Bakalavr

QXM fakulteti 2-kurs 4-guruh

Suv xo‘jaligida chiziqsiz dasturlash masalalari

Raxmankulova B.

4.

Raimqulov U.

Bakalavr

ERB fakulteti 3-kurs 3-guruh

Elektron jadval dasturida mutaxasislik masalalarini yechish

Karimova X.

5.

Djienbaev T.

Bakalavr

GMfakulteti 3-kurs 5-guruh

Java Script tilida ishlash

Sharipov D.

6.

Turdiqulov Sh.

Bakalavr

SXTEB fakultet BXA yo‘nalish 3-kurs 2-guruh

Iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik tahlil qilish

Mirzaev S.

7.

Ollaberganova M.

Bakalavr

QXM fakulteti 2-kurs 4-guruh

Qishloq xo‘jaligi masalalarda optimallashtrish usullari

Aynaqulov Sh.

8.

Kenjaev N.

Bakalavr

GIM fakulteti 2-kurs 2-guruh

Suv xo‘jaligi masalalarni yechishda chiziqsiz regressiyadan foydalanish

Djamalov K.

9.

Qodirova A.

Bakalavr

GIM fakulteti 2-kurs 3-guruh

Zamonaviy dasturlash tillarida ishlash

Ungalov S

10.

Maxmudov A.

Bakalavr

GIM fakulteti 2-kurs 3-guruh

LINUX operatsion sistemasi imkoniyatlari

Kubyashev K.

11.

Xatamov A.

Bakalavr

SXTEB 3-kurs 4-guruh

S++ dasturlash tilida mutaxasislik masalalarini yechish

Ungalov S.

12.

Axmedova A.

Bakalavr

GTQ fakulteti 3-kurs 8-guruh

Ixtisoslik masalalarini yechishda axborot texnologiyalaridan foydalanish

Karimova X.

13.

Ravshanov B.

Bakalavr

GM fakulteti 3-kurs 1-guruh

Java dasturlash tili mutaxassislik masalalarini yechish

Ziyaeva Sh.

14.

Abdug‘anieva M.

Bakalavr

SXTEB fakulteti 3-kurs 6-guruh

Excel dasturida mutaxasislik masalalarini yechish

Ziyaeva Sh.

15.

Musaev S.

Bakalavr

SXTEB fakultet BXA yo‘nalish 3-kurs 4-guruh

Moodle tizimida dars o‘tish qoidalari

Raxmankulova B.

16.

Saidmurodov A.

Bakalavr

SXTEB fakultet BXA yo‘nalish 3-kurs 2-guruh

Iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik tahlil qilish

Shodmonova G.