O'qitiladigan fanlar

 

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Matematik usullar va modellar

Melioratsiya va suv xo‘jaligida uchraydigan sodda masalalarning matematik modellarini qurish, ularni yechishda eng samarali matematik usullar va axborot texnologiyalaridan foydalanish, amaliy dasturlar paketidan foydalanish o‘rgatiladi.

2.

Iqtisodiy-matematik usullar va modellar

Iqtisodiy masalalarning matematik modellarini qurish va ularni yechish usullari o‘rgatiladi

3.

Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish