Кафедра ходимлари

Сангирова Умида Равшановна

Kафедра мудири, И.ф.н., доцент

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:sаngirova_U 2010@mail.ru

Батафсил

 

 

Сангирова Умида Равшановна

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди доцент

Иктисодиёт  кафедраси доценти, кафедра мудири

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-218

Тел.:  +99871-237-19-58

Email: sаngirova_U 2010@mail.ru

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва уни ташкил этиш

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. 1. У.Сангирова. Ер-сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва бошқариш муаммолари // Агро илм //2016. № 3. 63-б.

У.Сангирова. Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланиш муносабатларини такомиллаштиришнинг аҳамияти // Агро илм //2016. № 4. 74-б.

2. У.Сангирова Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланишда бозор тамойилларини жорий этишнинг хуқуқий асосларини такомиллаштириш // ТИМИ, 2016 йил 11-12 апрель

3. У.Сангирова. Озиқ –овқат хавфсизлигини таъминлашда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш самарадорлигини оширишнинг давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тадбирларининг аҳамияти // ТИМИ, 2016 йил 11-12 апрель

4. У.Сангирова. Бозор  муносабатлари шароитида  к,ишлок, хужалигида сув ресурсларига бах,о  белгилаш  муаммолари // Агро илм //2015. № 2-3(34-35). 95-96-б.

 

Султанов Анарбой Султанович

Иктисод фанлари номзоди профессор

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Султанов Анарбой Султанович

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди профессор

Иқтисодиёт кафедраси профессори

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-203

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Сув ресурслари ва улардан халқ хўжалигида фойдаланиш

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. “Suv xo’jaligi iqtisodi va menejmenti” ўқув қўлланма. Ў.П.Умурзаков, А.Султонов, Ж.Рашидов. ТИМИ, 2016 йил. 365 бет
 2. “Сув хўжалиги қурилиш иқтисодиёти” ўқув қўлланма А.Султонов, М.Мирзаева, У.Хошимов, Г.Юлчиева ТИМИ, 2011 йил
 3. “Сув хўжалиги иқтисодиёти” дарслик А.Султонов, З.Худойберганов, С.Қўчқорова ТИМИ, 2007 йил

 

Абдуразоқова Написа Махкамовна

Иктисод фанлари номзоди доцент

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Абдуразоқова Написа Махкамовна

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди доцент

Иктисодиёт  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-218

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Пахтачиликда механизациялаш комплекси самарадорлигини ошириш

Асосий илмий – услубий ишлари:

1 .Абдуразакова Н., О.Сатторов. Сельское хозяйство и ее переспективы // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги // 2016 № 7. 38-б.

 1. Н.М.Абдуразакова Привлекательность привлечения иностранных инвестиции в экономике Узбекстане// 2015 Переяслав-Хмельницкий

Дўстмуродов Ғанибой Давлатбоевич

Иктисод фанлари номзоди доцент

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Дўстмуродов Ғанибой Давлатбоевич

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди доцент

Иктисодиёт  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-202

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ хўжаклиги иқтисодиёти  ва уни ташкил этиш

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Дўстмуродов Ғ. Эффективность использования новой техники и технологий в водном хозяйстве // ”Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарли фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалар тўплами // Тошкент -2016 йил. 258-б.

2. Дўстмуродов Ғ. Исмаилова С. Қишлоқ  ва сув хўжалигида  техника лизингига бўлган талаб ва таклифни шакллантириш //”Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарли фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалар тўплами // Тошкент -2016 йил. 254-б.

3. Дўстмуродов Ғ.  Қишлоқ ва сув хўжалигида лизинг фаолиятини ривожлантириш йўналишлари  //”Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарли фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалар тўплами // Тошкент -2016 йил. 261-б.

4. Дўстмуродов Ғ. Исмаилова С. Қишлоқ  ва сув хўжалигида лизнг жараёнлари ривожлантиришга таъсир этувчи асосий омиллар // “Ўзбекистон иқтисодиётини институтционал ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар, ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси// ТДИУ, 2016 йил 12 март 2-қисм. 370 б.

Аҳмедов Улуғбек Қамарбекович

Иктисод фанлари номзоди доцент, PhD

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Аҳмедов Улуғбек Қамарбекович

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди доцент, PhD

Иктисодиёт  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-218

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ жойларда  уй хўжаликларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантириш

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. Аҳмедов У. Қишлоқ жойларида уй хўжаликларининг ривожланиш истиқболлари.//монография – Т “Фан ва технология”, 2014
 2. Аҳмедов У. Қишлоқ ҳудудларида уй хўжаликлари ривожланиши ва оила даромадларини оширишистиқболлари. // Рисола. – Т.: “Фан ва технология”
 3. Аҳмедов У. Уй хўжаликларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари. Агро илм.№3(23) 2012 й

Намозов Жўрабек Абдуазизович

Иктисодиёт кафедраси ассистенти

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Намозов Жўрабек Абдуазизович

Илмий даражаси, унвони

Иктисодиёт кафедраси ассистенти

Иктисодиёт  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-218

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Самарқанд вилояти ер ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий-географик жиҳатлари.

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. Намозов Ж. Ўзбекистонда экин майдонларининг ҳудудий тафовутлари.// Т ЎзМУ хабарлари, №3 2014
 2. Самарқанд вилояти ижтимоий-иқтисодий ривожланишида Зарафшон дарёсининг аҳамияти ҳақида. // Т ЎзМУ хабарлари, №3 2015

Умаров Сухроб Рустамович

Иктисод фанлари номзоди доцент

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Умаров Сухроб Рустамович

Илмий даражаси, унвони

Иктисод фанлари номзоди доцент

Иктисодиёт  кафедраси доценти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-202

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ хўжалигига инвестицияларни жалб этиш ва улардан самарали фойдаланиш

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Умаров С. Қишлоқ ва сув хўжалигини инновацион ривожлантириш бўйича хорижий тажрибалар // “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” илмий-амалаий анжуман. 2016 15-16 апрель. Б-59.

2. С.Умаров.,И.Юнсуов. Иқтисодиёт тармоқларига хорижий инвестициялар // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги // 2015. №4 . 43-б.

3. Б.Султанов, С.Умаров. Сув хўжалигини инновацион ривожланишида кадрлар таъминотининг аҳамияти // Агро илм журнали. Махсус сон,  2014. 77-78 бетлар.

 

Юнусов Искандар Орифович

Иктисодиёт  кафедраси катта ўқитувчиси

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Юнусов Искандар Орифович

Илмий даражаси, унвони

Катта ўқитувчи

Иктисодиёт  кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-202

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти, балиқчилик тармоғининг иқтисодий асослари

Асосий илмий – услубий ишлари:

1. Юнусов И.О. Основные аспекты повышения эффективности производства рыбных продуктов // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали – 2017, № 1 – Б.1-6. (08.00.00. №10)

2. Юнусов И.О. Озиқ-овқат таъминотида балиқчиликни ривожлантириш. // “O’zbekiston qishloq xo’jaligi” журналининг “Agroilm” илмий иловаси – 2017, №3(47). – Б.53-54. (08.00.00. №15)

3. Yunusov I.O. Fisheries in Croatia: problems and experiences. // Агроиқтисодиёт – 2018, №2(5). – Б.70-73. (08.00.00. №25)

4. Юнусов И.О. Балиқчилик тармоғи ва аквакультурани ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатлари. // “Агроиқтисодиёт” журнали – 2018, №3(6). – Б.57-60. (08.00.00. №25)

5. Yunusov I.O. Essence and Indicators, characterizing the economic efficiency of Reproduction of Fish reserves. // Scientific Journal: Economics and Finance. Issue1. Ukraine – 2019, (ISSN 2311-3413, (12) Index Copernicus, (18) Ulrich’s Periodicals Directory). – P.11-17.

6. Yunusov I.O. Determining the interdependence of factors, affecting the development of fish farming. // International Journal of Research Culture Society. Monthly Peer-Refereed, Indexed Journal. Volume-3, Issue-8, Aug – 2019. (ISSN: 2456-6683, (23) Scientific Journal Impact Factor, id=19648, (14) Research Bib, (1) Web of Science (Web of knowledge), Impact Factor: 4,526 http://ijrcs.org). – P.42-47.

7. Юнусов И.О. Мамлакатнинг озиқ-овқат таъминотини яхшилашда балиқчилик тармоғининг ўрни ва ижтимоий-иқтисодий зарурияти. //“Глобаллашув шароитида сув хўжалигини самарали бошқариш муаммолари ва истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Т.: ТИМИ, 2017. – Б.566-568.

8. Юнусов И.О.  Необходимость производства рыбных продуктов в стране. // XXX Плехановские чтения/тезисы докладов. Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. – Москва. 2017. – С.81-82.

9. Юнусов И.О. Балиқчилик соҳасида самарадорлик тушунчаси моҳиятини тадқиқ этишда олимларнинг турли ёндашувлари. // “Ер ресурсларини бошқариш ва муҳофаза қилишда инновацион ёндашувлар: муаммо ва креатив ечимлар” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Т.: ТИҚҲММИ, 2019. – Б.123-127.

10. Юнусов И.О. Балиқчилик тармоғининг ўрни ва ўзига хос хусусиятлари. // “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XVIII ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Т.:ТИҚХММИ, 2019 – Б.58-61.

 

Муродов Шерзод Мурод ўғли

Иктисодиёт  кафедраси катта ўқитувчиси

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Муродов Шерзод Мурод ўғли

Илмий даражаси, унвони

Катта ўқитувчи

Иктисодиёт  кафедраси катта ўқитувчиси

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-202

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Мева-сабзавот махсулотларини сотиш тизимида кооперация муносабатларини ривожлантиришнинг илмий-амалий ассолари

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. Ш.Муродов. Боғдорчилик кластерлари шаклланишининг ташкилий-иқтисодиё асослари// Agro ilm,  2018 йил махсус-сон, 88-89 бет.
 2. Ш.Муродов. Б.Абдурасулов. Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ижтимоий ва иқтисодий Рағбатлантириш тадбирлари//Гидротехника иншоотларининг самарадорлиги, ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция// Тошкент 22-23 май 2018 й. 2-Том,185 бет.
 3. Sherzod Murodov. Foreign experiment of intergration and cooperation in agriculture. Social science knowledge and sustainable agricultural development along the Silk Road// Conference  (TIIAME) 30 October - 1 November 2018.

 

Сатторов Орифжон Боймуродович

Иктисодиёт кафедраси ассистенти

Tel:(99871) 237-19-58

E-mail:

Батафсил

 

 

Сатторов Орифжон Боймуродович

Илмий даражаси, унвони

магистр

Иктисодиёт кафедраси ассистенти

Ишхона манзили:

100000, Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

Бино / офис: Б ўқув биноси, Б-202

Тел.:  +99871-237-19-58

Email:

Тадқиқот сохасидаги қизиқиши: Меҳнат унумдорлигини ошириш аҳамияти

Асосий илмий – услубий ишлари:

 1. Абдуразакова Н., О.Сатторов. Сельское хозяйство и ее переспективы // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги // 2016 № 7. 38-б.
 2. И.Юнусов, О.Сатторов.  Фермер хўжаликларида суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг муҳим жиҳатлари //Агро илм// 2015. № 2  97- б.
 3. У.Сангирова, О.Сатторов. Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланиш муносабатларини такомиллаштиришнинг бугунги кундаги аҳамияти // Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари мавзусидаги Республика илмий-техник анжумани // Тошкент 1-2 май 2015 йил.