Ўқитиладиган фанлар

Бакалаврият босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Рус тили

Рус тили ўкитишдан асосий мақсад уларнинг дунёқарашини ўстириш, фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва жамиятда ўз ўрнини топишга ёрдам бериш ва  рус тилида мулоқот қила олиш кўникмасини ривожлантириш.

2.

Ўзбек тили

Талабаларнинг муайян нутқий мавзулар доирасида зарурий  грамматик билим ва кўникмаларни эгаллаш ихтисослик  доирасида оғзаки ва ёзма  нутқини касбий  атамалар билан бойитиши, давлат тилида иш бюритиш малаксини шакллантириш назарда тутилади.

3.

Француз тили

 Француз тили ҳозирги кунда асосий  тиллардан бири ҳисобланади. Тил оркали талабалар ўзларининг маънавий-маърифий, профессионал, ижтимоий-маданий соҳаларда мукаммалликка эришадилар.

 Француз тили фани бакалавриатура йўналишида таълим олаётган  талабалар учун мўлжалланган.

4.

Немис тили

 “Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчилари даражасига қўйиладиган талаблар”да олий таълим муассасаларининг ихтисослига чет тил бўлмаган факультет бакалавриат таълим йўналиши талабалари чет тил бўйича белгиланган даражаси эгаллишлари шарт.

Унга кўра талабалар қуйидаги компетенцияларини, яъни тинглаб тушуниш, гапириш, ўқув ва ёзув компетенцияларни эгаллаши талаб этилади.

 

Магистратута босқичида

 

Фаннинг номи

Фан ҳақида қисқача маълумот

1.

Амалий хорижий  тил (немис тили бўйича)

Магистрларнинг амалий хорижий немис тилни мукаммал ўрганишларида, ҳар томонлама билим даражаларини оширишда  ва мулоқот қила  олишларида яқиндан ёрдам беради.

Магистрантларнинг тил ва ижтимоий-маданий билимлари тизимга солинади, чет тилидан маданиятлараро мулоқот қилишда, жумладан касби учун аҳамиятли маълумотни олишда фойдаланиш малакалари ривожланишида муҳим  аҳамиятга эга.