Тадқиқотчилар

Профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар И.Ф.О.

Илмий даражаси, унвони

Диссертация мавзуси

1

Абдуллаев З.С.

ф.-м.ф.н., доцент

Ер ресурслари қийматини баҳолаш жараёнини моделлаштириш

2

Насритдинова У.А.

-

Компьютер графикаси фанини ўқитишда уч ўлчамли моделлаштириш воситасидан фойдаланиш назарияси ва амалиёти

3

Зияева Ш.

-

Махсус фанларни ўқитишда ахборот технологияаридан фойдаланиш (“Ер кадастри” фани мисолида)

4

Мавланов С.

-

Фермер хўжаликларида ер участкалари қийматини баҳолашни моделлаштириш