O'qitiladigan fanlar

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1.

Rus tili

Rus tili o‘kitishdan asosiy maqsad ularning dunyoqarashini o‘stirish, fikrlash qobiliyatini shakllantirish va jamiyatda o‘z o‘rnini topishga yordam berish va  rus tilida muloqot qila olish ko‘nikmasini rivojlantirish.

2.

O‘zbek tili

Talabalarning muayyan nutqiy mavzular doirasida zaruriy  grammatik bilim va ko‘nikmalarni egallash ixtisoslik  doirasida og‘zaki va yozma  nutqini kasbiy  atamalar bilan boyitishi, davlat tilida ish byuritish malaksini shakllantirish nazarda tutiladi.

3.

Fransuz tili

 Fransuz tili hozirgi kunda asosiy  tillardan biri hisoblanadi. Til orkali talabalar o‘zlarining ma’naviy-ma’rifiy, professional, ijtimoiy-madaniy sohalarda mukammallikka erishadilar.

 Fransuz tili fani bakalavriatura yo‘nalishida ta’lim olayotgan  talabalar uchun mo‘ljallangan.

4.

Nemis tili

 “Chet tillar bo‘yicha ta’limning barcha bosqichlari bitiruvchilari darajasiga qo‘yiladigan talablar”da oliy ta’lim muassasalarining ixtisosliga chet til bo‘lmagan fakultet bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari chet til bo‘yicha belgilangan darajasi egallishlari shart.

Unga ko‘ra talabalar quyidagi kompetensiyalarini, ya’ni tinglab tushunish, gapirish, o‘quv va yozuv kompetensiyalarni egallashi talab etiladi.