Mustaqil ish mavzulari

Atrof muhit va resurslar iqtisodi

“Soliqlar va soliqqa tortish”

Audit fanidan mustaqil ish mavzulari

Byudjet hisobi fanidan mustaqil ish mavzulari

Iqtisodiy tahlil audit

Ichki audit

Moliya bozori va investitsiyalar

Moliya va kredit