Tadqiqotchilar

T.r

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi va unvoni

Ixtisosligi shifri va nomi

Dissertatsiya mavzusi

1.

X.S.Djamalova

assistent

08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Dehqon xo’jaliklari faoliyatini innovatsion rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari