Dars jadvali

Axborot texnologiyalari kafedrasining 2019-2020 o'quv yilining 1-yarim yilligi uchun DARS JADVALI